28.11.2015 - Warsztaty PTTD o/Warszawa w Medycznej Szkole Policealnej nr 3 przy ul. Brzeskiej 12