Wrocław - Łuk twarzowy i artykulator w praktyce oraz inauguracja Akademii Rhein - 26-27.10.2016